Arvestustöö juhend

Arvestustöö ülesannete lahendamine on individuaalne. Igasugune vahetu või kaudne suhtlemine teiste inimestega on rangelt keelatud. Suhtlemise (sh mahakirjutamise või oma töö/programmi mahakirjutamiseks andmise) korral on arvestustöö hinne negatiivne. Oma tööd ei tohi teistele kättesaadavaks teha enne arvestustöö täielikku lõppemist (120 minutit pärast algust).

Arvestustöö koosneb paberosast ja arvutiosast. Kokku on aega 120 minutit.

Paberosa ülesanded lahendatakse

  • ilma arvutita;
  • ilma materjalide abita.

Paberosa lahenduste esitamise aja otsustab õpilane (soovitatav lahendusaeg on 20-25 minutit).

Paberosa näidisülesannetega saab tutvuda siin.

Arvutiosa ülesanded lahendatakse

  • pärast paberosa lahenduste äraandmist;
  • arvutiga;
  • kasutades programmeerimiskeskkonda Thonny;
  • vajadusel materjale (nt kursuse materjalid, enda varasemad tööd, Google…) kasutades;
  • kellegagi mistahes moel suhtlemata.

Esitatav programm peab töötama ja tegema seda, mis ette nähtud. Programm peab vastama ülesandes kirjeldatud nõuetele (sisaldama vajalikke funktsioone jne). Programm peab käivituma ja ei tohi näidata veateateid.

Lahendusprogramm ja Thonny logifailid saadetakse e-mailile.

Arvutiosa näidisülesannetena võib käsitleda õpiku kokkuvõtvas osas toodud ülesandeid. https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/part/kokkuvottev-osa/

Kui arvestustöö tulemus (paberosa ja arvutiosa tulemuste keskmisena) on vähemalt 90%, siis see läheb arvesse Tartu Ülikooli informaatika bakalaureuseõppesse eritingimustel vastuvõtul 2023. a suvel (tingimusel, et laia matemaatika riigieksami tulemus on vähemalt 55 punkti või kitsa matemaatika riigieksami tulemus vähemalt 71 punkti). https://ut.ee/et/oppekavad/informaatika

Kas arvestustöö ka järgmistel aastatel sisseastumisel arvesse läheb, ei ole praegu teada. Vastuvõtueeskirja korrigeeritakse igal aastal.