Õpetajale/mentorile

Põhimõtteliselt on võimalik, et õppija omandab kursuse materjali (üsna) iseseisvalt. Sellel kursusel aga püüame õppijale pakkuda mentoripoolset toetust. Mentoriks võib olla õpetaja, aga ka IT-ettevõtte töötaja, informaatika/IT erialal õppiv üliõpilane vm, kel on piisav ettevalmistus.

Koolimentorid ja kaugmentorid

Kursuse läbimiseks on mitu erinevat vormi ja nii on ka vastavatel mentoritel mõnevõrra erinevad tegevused. Laias laastus saab jaotada mentorid n-ö koolimentoriteks ja kaugmentoriteks.

Koolimentor tegutseb konkreetses koolis (gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, huvikoolis) selle kooli õpilastega. Koolis võib olla mitu mentorit ja üks mentor võib tegutseda ka mitmes koolis. Üheks võimaluseks on tunniplaanijärgsed regulaarsed tunnid. Alati ei pruugi aga olla võimalik tunniplaani seda kursust (sobivalt) paigutada. Sellisel juhul on võimalik õppijaid toetada (individuaal)konsultatsioonidega või interneti kaudu. Konkreetses koolis võib olla mentoriks sama kooli õpetaja, aga ka näiteks naaberkooli õpetaja või läheduses asuva IT-ettevõtte töötaja või sama kooli vilistlane, kes töötab/õpib informaatika valdkonnas.

Kaugmentor toetab õppijaid interneti kaudu. Kui kaugmentoril on juhendada konkreetse kooli rühm, siis on väga soovitav, et ta mõned korrad ka koolis oma rühmaga kohtuks. Kaugmentoril võib aga olla juhendada rühm, mis ei koosne ühe kooli õpilastest. Kaugmentorina võivad tegutseda õpetajad, informaatika valdkonna üliõpilased ja töötajad.

Mentorite ettevalmistus

Mentor peab ise programmeerimist oskama vähemalt selle kursuse mahus (https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/part/kokkuvottev-osa/) ning samuti omama ettevalmistust programmeerimise õpetamiseks. Osadel inimestel on need (või vähemasti programmeerimisoskus) juba olemas. Registreerumisel saab oma kogemused (nt läbitud kursused) välja tuua. Vajadusel saab sooritada programmeerimise tasemetöö.

Kui piisavat ettevalmistust veel pole, siis on võimalik läbida koolitus. Koolitus koosneb kahest osast. Kui programmeerimise alane ettevalmistus on olemas, siis võib läbida ka ainult didaktika koolituse. Kõik koolituse edukalt läbinud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Programmeerimise koolituse (3 EAP) käigus tehakse sisuliselt programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks” läbi. Koolitus on e-kursusena, aga on ka vabatahtlikud õppimistunnid Tartus. Koolitus toimub järgmistel aegadel:

  •  jaan-märts 2020

Didaktikaalane koolitus (3 EAP) kursusena “Programmeerimise õpetamine gümnaasiumis” koosneb kolmest osast:

  • Koolituse esimene osa on auditoorne (eriolukorras kaugtöö vahenditega), milles tutvustatakse e-kursuse teemasid, vahendeid ja keskkondi, mida kasutatakse. 
  • E-õppena koolituse teises osas õpetatakse informaatika ja e-kursuse didaktikat, ülesannete koostamist, tagasisidestamist.
  • Koolituse kolmas osa toimub taas auditoorselt (eriolukorras kaugtöö vahenditega), kus käsitletakse digilahenduse projektide võimalikke teemasid ja projektitöö toetamist. On ka tund, kus oma vahetuid kogemusi jagavad õpetajad, kes on valikkursuse “Programmeerimine” õpiku põhjal oma koolis õpetanud.

Koolituse ajad on:

  • 11. jaan I osa Tartus, 11. jaan – 7. märts II osa e-õppena, 7. märts III osa Tartus 
  • 25. aprill I osa kaugtööna, 25. aprill – 6. juuni II osa e-õppena, 6. juuni III osa Tartus (või kaugtööna, kui eriolukord kestab)

Mentorite töökorraldus

Mentori põhiülesandeks on õppijaid võimalikult hästi toetada tundides, konsultatsioonides ja/või interneti kaudu. Mentorite kohustuseks on ka digilahenduse arendusprojekti rühmade loomine (koolirühmades) ja arendusprojektide hindamine. Esitada tuleb ka vajalik aruandlus.

Kursusel õpetamise/toetamise toimumise ajal saavad kõik mentorid vajadusel e-tuge. Selleks kasutatakse kursusel foorumit, mis on nähtav vaid mentoritele ja kus saab iga mentor vajadusel tekkinud probleemidest kirjutada ning nõu ja abi küsida.

Tasustamine

Tasu sõltub alustajate (2 esimest nädalat arvestatud) arvust ja eriti arvestustöö edukalt sooritanute arvust. Koolimentorite puhul sõlmib Tartu Ülikool lepingu vastava kooliga. Kaugmentoritega aga sõlmib Tartu Ülikool lepingu otse.

Registreerumine

Praeguseks on registreerunud päris palju kaugmentoreid, samas koolimentoreid vähe. Kui on soov olla (kooli)mentor, siis palume kirjutada aadressile eno.tonisson@ut.ee