Gümnaasiumile, kutseõppeasutusele, huvikoolile

Programmeerimiskursuse “Tehnoloogia tarbijast loojaks” läbiviimine annab koolile võimaluse õpilastele pakkuda juba ettevalmistatud programmerimiskursust. Selleks on variant nii pädeva õpetaja olemasolul, arenemishuvilise õpetaja koolitumisel kui ka kaugmentori abil.

Koolimentor tegutseb konkreetses koolis (gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, huvikoolis) selle kooli õpilastega. Koolis võib olla mitu mentorit ja üks mentor võib tegutseda ka mitmes koolis. Üheks võimaluseks on tunniplaanijärgsed regulaarsed tunnid. Alati ei pruugi aga olla võimalik tunniplaani seda kursust (sobivalt) paigutada. Sellisel juhul on võimalik õppijaid toetada (individuaal)konsultatsioonidega või interneti kaudu. Konkreetses koolis võib olla mentoriks sama kooli õpetaja, aga ka naaberkooli õpetaja või läheduses asuva IT-ettevõtte töötaja või sama kooli vilistlane, kes töötab/õpib informaatika valdkonnas.

Kaugmentor toetab õppijaid interneti kaudu. Kui kaugmentoril on juhendada konkreetse kooli rühm, siis on väga soovitav, et ta mõned korrad ka koolis oma rühmaga kohtuks. 

Tasu sõltub alustajate (2. nädalat arvestatud) arvust ja eriti arvestustöö edukalt sooritanute arvust. Koolimentorite puhul sõlmib Tartu Ülikool lepingu vastava kooliga. 

Mitmetes koolides on programmeerimise kursused olemas. Paraku saab tasu maksta ainult kursuse “Tehnoloogia tarbijast loojaks” puhul, kui õpilased on Tartu Ülikooli vastaval Moodle’i kursusel. 

Soovite korraldada programmeerimise kursust “Tehnoloogia tarbijast loojaks” oma koolis?