Kutse

Kuna Eesti õppeasutused on oma valikutes informaatika/arvutiõpetuse õpetamisel väga iseseisvad, siis toimubki see erinevates kohtades väga erinevalt. Võivad olla eraldi õppeained/kursused või huviringid või on õpe teistes ainete/kursuste sees. Erinevad õpetajad toimetavad erinevalt ning nüüd võiksime kokku saada ja kogemusi jagada. Ühtlasi arutada, kuidas veel paremini edasi minna.

Konverentsile (16. – 18. jaanuaril) on oodatud erinevate kooliastmete (sh koolieelsete õppeasutuste ja kõrgkoolide) õpetajad. Oodatud on suuremate kui väiksemate kogemustega kolleegid. Samuti ka need, kes alles informaatika õpetamisega alustavad või sellele alles mõtlevad. Oodatud on ka koolijuhid, kes tunnevad huvi, mis mujal sel teemal juhtub ja võiks temagi koolis juhtuda.

Konverentsil toimuvad ettekanded, töötoad ja arutelud väga erinevatel teemadel.

Julgesti võib aga ise ettekannete ja arutelude teemasid välja pakkuda – erinevate kooliastmete, erinevate vahendite, erinevate kogemuste ja ideede kohta.