Ekskursioonid

Ekskursioonide käigus on võimalik külastada erinevaid asutusi. Tänavu on valik erinev. Külastada on võimalik Deltas olevat neuroturunduse laborit, isejuhtivate sõidukite laborit, aga ka arvutimuuseumi. Ühtlasi ootavad külastama Delta Ettevõtlusmajas tegutsevad SEB innovatsioonikeskus ja Tartu Teaduspark. Ühe labori külastus kestab umbes 30 minutit. Külastused laboritesse ning Ettevõtlusmajja toimuvad algusega kell 16.00, arvutimuuseumi külastus ja Delta maja ekskursioon toimuvad algusega kell 16.45 (st iga osaleja saab külastada laborit kui ka arvutimuuseumi). Käesoleva konverentsi raames toimuvad ekskursioonid ka Tartu Raatuse Kooli (algusega kell 16.15, Raatuse 88a) ning Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi (algusega kell 16.20, Vanemuise 35). Kõiki ekskursioonidele minejaid saadab konverentsi korraldustoimkonna liige. Palun tutvuge laborite-keskuste kirjeldustega, et konverentsil saaksite sobiva välja valida.

Neuroturunduse labor (II korrus, ruum 2012). Neuroturunduse labor analüüsib igapäevaselt kümnete ettevõtete turundusmaterjale, olgu need siis veebilehed, pakendid, tele- või printreklaamid. Tegu on valdkonnaga, kus teadusuuringud ja nende praktiline väljund on tihedamalt seotud kui kusagil mujal. Võime täna julgelt öelda, et meil on Baltikumi parimate võimalustega pilgujälgimise labor – saame väga täpselt jälgida inimeste pilgu liikumist nii arvuti- ja nutiseadme ekraanil kui ka füüsilises ja virtuaalses keskkonnas.Lisaks on meil võimekus mõõta inimeste emotsioone ja aktivatsioonitaset ning kombineerida neid andmeid pilgujälgimise andmetega, mis loob suurepärase võimaluse testida  ja optimeerida väga erinevaid stiimuleid ja keskkondi.

Isejuhtivate sõidukite labor (külastus toimub Delta all ADL auto garaažis). Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi isejuhtivate sõidukite laboris tegeletakse isejuhtivate süsteemide tehnoloogiate uurimise ja arendamisega. Oma laboris keskendume eelkõige isejuhtivate sõidukite tarkvaralisele poolele, mitte niivõrd riistvara (nt sensorid) väljatöötamisele või testimisele.

SEB innovatsioonikeskus (külastus toimub Delta Ettevõtlusmajas (sissepääs Narva tn poolt, II korrus). Esimene SEB Innovatsioonikeskuse avati 2017. aasta kevadel Tallinnas. SEB Tartu Innovatsioonikeskuses korraldatakse erinevaid üritusi ja töötubasid ning arenguprogramme ettevõtjatele ja tudengitele. Eesmärk on luua häid suhteid, leida koostöökohti ülikooli ja ettevõtjate vahel ning inspireerida innovatsiooniteemadega.

Tartu Teaduspark (külastus toimub Delta Ettevõtlusmajas (sissepääs Narva mnt poolt, I korrus). Tartu Teaduspargi S2B launchpad’i eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogaimahukate iduettevõtete äriarengu ja investorvalmiduse tõstmine 12+12 kuulise programmi jooksul. 12 + 12 kuud programmi raames pakutakse:

  • võtmementori tuge kuni 2 tundi kuus
  • üks tasuta töökoht S2B vabakontoris
  • tasuta sissepääs enam kui 100 töötoale/seminarile/teisele üritusele
  • võimalus osaleda rahvusvahelistel konverentsidel/võistlustel/messidel jms
  • sTARTUp Tartu kogukonna tuge

Rohkem nende tegemistest saate kindlasti teada ekskursioonile minnes.

Tartu Raatuse Kool (külastus algab kell 16.15 aadressil Raatuse 88a). Kogunemine kell 15.50 Delta maja I korrusel. Tegemist on kooliga, mis uuendati ning avati 2018. aastal. Majas liikumiseks tuleb koolis kohapeal soetada kas kilesussid (10 senti paar) või võtta kaasa vahetusjalanõud. Tutvustatakse koolimaja ning informaatikaklasse kui ka kooli tegemisi.

Tartu Jaan Poska Gümnaasium (külastus algab kell 16.20 aadressil Vanemuise 35). Kogunemine kell 15.50 Delta maja I korrusel. Koolimajas tehakse ringkäik ning tutvustatakse kooli ainekava kui ka erinevaid informaatika õppeained.

Ekskursioonid 13.01 kell 16.00Ekskursioonid 13.01 kell 16.45 Ekskursioonid 13.01 koolidesse
Neuroturunduse labor (kuni 10 in)Arvutimuuseum (kuni 15 in)Tartu Raatuse Kool (kell 16.15 kuni 15 in)
Isejuhtivate sõidukite labor (kuni 15 in)Delta maja ekskursioon (kuni 15 in(Tartu Jaan Poska Gümnaasium (kell 16.20 kuni 15 in)
SEB innovatsioonikeskus (kuni 10 in)
Tartu Teaduspark (kuni 10 in)