Informaatika õpetamise konverents 2024

delta building

Varsti, juba 18. – 20. jaanuaril 2024. aastal kohtume Tartu Ülikooli Delta majas juba kuuendal informaatika õpetamise konverentsil!

Informaatika õpetamise konverents on mõeldud õpetajatele, huviringijuhtidele, kõrgkoolide õppejõududele – kõigile informaatikat õpetavatele ja selle õpetamise vastu huvi tundvatele inimestele.

Konverentsil antakse tervikpilt informaatika õpetamisest Eestis ja vaadeldakse lähemalt seda, kuidas õpitud teadmisi töömaailma edasi kanda. Paralleelsessioonid aitavad teada saada, mida eri vanuserühmades informaatikatundides õpetatakse, ja koguda häid nippe, et neid hiljem oma töös kasutada. Toimuvad töötoad, kus saab end robootika, programmeerimise, turvalisuse ja haridustehnoloogia valdkonnas ka praktiliselt proovile panna. Lisaks on võimalik külastada ettevõtteid ja koole ning õhtusel koosviibimisel mõnusas õhkkonnas omavahel suhelda.

Rohkem informatsiooni leiad: https://didaktika.cs.ut.ee/sundmused/konverents-2024/